top of page
Image by Sharon McCutcheon
Ánh Ấm Áp xin chào !
272932060_10217215581096636_2592318933019621493_n.jpg

Tên đầy đủ của tôi là Tôn Nữ Nguyên Ánh. Bạn có thể gọi thân mật là ÁNH ẤM ÁP. Tôi hoạt động trong lĩnh vực PR/truyền thông và là một cây viết chuyên nghiệp.

Tại blog này, bạn có thể tìm thấy những thông tin hữu ích về PR/ xây dựng thương hiệu và các dịch vụ viết mà tôi đang cung cấp. 

Nếu cần trao đổi, vui lòng liên hệ với tôi tại đây hoặc qua email 

nguyenanhtonnu@gmail.com

About: About